Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 496674
Title Oogst in het Nederlandse bos : Analyse van niet-geoogste plots uit de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie
Author(s) Clerkx, A.P.P.M.; Schelhaas, M.; Zwart, J.
Source Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2610) - 33 p.
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) forestry - forest inventories - forest management - forests - netherlands - bosbouw - bosinventarisaties - bosbedrijfsvoering - bossen - nederland
Categories Forestry (General)
Abstract Vanuit de overheid zijn al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw acties genomen om de oogst in het
Nederlandse bos te promoten, maar het niveau van de oogst is al enkele decennia min of meer
constant. Uit de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie is gebleken dat op ruim 40% van de punten niet
is geoogst sinds de inventarisatie van het Meetnet Functievervulling. De eigenaren van deze punten
zijn gevraagd naar de redenen waarom daar niet is geoogst en wanneer zij wel over zullen gaan op
oogst. Met deze gegevens is een schatting gemaakt van de hoeveelheid hout die mogelijk meer zal
kunnen worden geoogst
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.