Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 496693
Title Bladbemesting suikerbieten : veldproef in suikerbieten op proefbedrijf Kooijenburg
Author(s) Russchen, H.J.
Source Wageningen : Wageningen UR - 28 p.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) bladbemesting suikerbieten - arable farming - sugarbeet - foliar application - field tests - experimental farms - sandy soils - boron fertilizers - molybdenum fertilizers - magnesium fertilizers - plant protection - akkerbouw - suikerbieten - toediening op blad - veldproeven - proefboerderijen - zandgronden - boriummeststoffen - molybdeenmeststoffen - magnesiummeststoffen - gewasbescherming
Categories Arable Farming / Sugarbeet / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Voor de suikerbietenteelt heeft Yara de bladmeststof Brassitrel Pro in het pakket en heeft de experimentele product F3521 ontwikkeld. De doelstelling van het proefveldonderzoek is om de meerwaarde van de bladmeststoffen Brassitrel Pro en F3521 in de bietenteelt aan te tonen en te vergelijken met gangbare bladmeststoffen Bortrac en Molytrac.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.