Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497244
Title Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot : vervolgstudie
Author(s) Muilwijk, Mirthe; Alewijn, M.; Ruth, S.M. van
Source RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2015.011) - 25 p.
Department(s) RIKILT - BU Authenticity & Nutrients
VLAG
Food Quality and Design
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) alcoholinname - adem - in vivo experimenten - voedselproducten - non-food producten - verkeer - alcohol intake - breath - in vivo experimentation - food products - non-food products - traffic
Categories Analytical Chemistry / Consumer Behaviour
Abstract Afgelopen jaar is er onderzoek verricht naar mogelijke vals-positieve meetresultaten van het alcoholslot (Muilwijk et al., 2014). Hierbij zijn verschillende producten geïdentificeerd die onder worstcase in vitro omstandigheden tot een uitslag van het alcoholslot leiden. In hetzelfde voorgaande onderzoek is in vivo onderzoek met proefpersonen uitgevoerd met een selectie van deze producten en een beperkt aantal proefpersonen. Doel van het huidige vervolgonderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de mate van uitslag van het alcoholslot en het verloop van de uitslag in de tijd na gebruik van producten door proefpersonen. Het betreft hier ‘food’ en ‘non-food’ producten die in het voorgaande onderzoek onder in vitro omstandigheden een uitslag van het alcoholslot veroorzaakten. Tevens is het onderzoek uitgevoerd met een groter aantal proefpersonen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.