Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497463
Title Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang : De aanwezigheid, het belang en de (mogelijke) effecten volgens experts, ouders en kinderen
Author(s) Ypma, T.; Jong, D. de; Schoutsen, M.A.; Poelarends, J.J.; Singer, Elly
Source Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 32 p.
Department(s) Team Economie en Nematoden
Publication type Brochure
Publication year 2015
Keyword(s) kinderverzorgers - kinderverzorging - dagopvang voor kinderen - schoolkinderen - peuters en kleuters - vroege jeugdontwikkeling - recreatiecentra - vrijetijdsactiviteiten - kinderspelen - kinderboerderijdieren - landbouw - plattelandsomgeving - neveninkomsten - child careproviders - child care - child day care - school children - preschool children - early childhood development - leisure centres - leisure activities - children's games - children's farm animals - agriculture - rural environment - supplementary income
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General) / Outdoor Leisure and Recreation
Abstract Agrarische kinderopvang is populair. Het aantal opvanglocaties groeit. Maar wat is dat nu eigenlijk, agrarische kinderopvang? Wat zijn de kenmerkende aspecten ervan? En wat voor mogelijke effecten hebben deze aspecten op kinderen? Ouders zien bijvoorbeeld dat kinderen contact maken met dieren. Maar wat betekent dat? Wat is het belang en effect ervan? Ook zien we op opvanglocaties dreumessen die steeds weer nieuwe dingen ontdekken en worden uitgedaagd tot bewegen. Wat is hier het belang en effect van? Literatuuronderzoek, observaties van onderzoekers, een ouderenquête, interviews met ouders en een project met BSO kinderen geven antwoorden op dit soort vragen. Ook andere aspecten zijn te vinden in deze brochure. Een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek is te lezen in de achtergrondrapportage (http://edepot.wur.nl/365902).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.