Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 497630
Title Monitoringsmethoden voor aantal bezoeken aan natuurgebieden met elkaar vergeleken
Author(s) Goossen, C.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 40) - 6 p.
Department(s) Alterra - Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2015
Abstract Beheerders van bos- en natuurgebieden willen graag weten hoeveel en waar recreanten in een gebied komen. Het monitoren van het bezoek aan deze gebieden is de laatste jaren niet of nauwelijks gedaan. Ook trends zijn niet zichtbaar. Het bedrijfsleven wil eveneens meetgegevens beschikbaar hebben wanneer ze besluiten om te investeren in nieuwe natuur of wanneer ze willen bijdragen aan het beheer van bestaande natuur. In deze paper worden traditionele methoden vergeleken met nieuwe methoden om bezoekaantallen in natuurgebieden te verzamelen. Het blijkt dat traditionele methoden zoals telslangen en visuele tellingen nog steeds het betrouwbaarst zijn. Gebruik van smartphones voor monitoren is veelbelovend, maar moet nader onderzocht worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.