Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 498288
Title Agrarisch bestaan : beschouwingen bij vijftig jaar Landbouw-Economisch Instituut
Author(s) Bauwens, A.L.G.M.; Groot, M.N. de; Poppe, K.J.
Source Assen etc. : Van Gorcum - ISBN 9789023225805 - 221
Department(s) LEI Wageningen UR
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1990
Keyword(s) agrarische economie - landbouw - tuinbouw - vis vangen - visserij - economische sectoren - landbouwsituatie - economische situatie - organisaties - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - plantenziektekunde - afwijkingen, planten - nederland - geschiedenis - landbouw als bedrijfstak - agricultural economics - agriculture - horticulture - fishing - fisheries - economic sectors - agricultural situation - economic situation - organizations - plant diseases - plant pests - plant protection - plant pathology - plant disorders - netherlands - history - agriculture as branch of economy
Categories Agricultural Economics (General)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.