Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 498296
Title Fokkerij en Voortplantingstechnieken : Anima(l) sana in corpore sano
Author(s) Ellen, E.D.; Arendonk, J.A.M. van; Lansbergen, L.M.T.E.; Meijboom, F.; Schakenraad, Marc; Oonk, Maartje
Source Den Haag : Raad voor Dierenaangelegenheden - 52 p.
Department(s) Animal Breeding and Genetics
WIAS
LR - Animal Breeding & Genomics
Publication type Scientific report
Publication year 2016
Keyword(s) dierenwelzijn - dierlijke productie - paarden - gezelschapsdieren - hobbydieren - dierethiek - dierveredeling - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - horses - pets - hobby animals - animal ethics - animal breeding - animal health - animal behaviour
Abstract In 2010 publiceerde de Raad voor Dierenaangelegenheden zijn zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken. Sinds die tijd zijn er nieuwe technieken ontwikkeld, discussies gevoerd en zijn partijen aan de slag gegaan met het afwegingskader en aanbevelingen uit deze zienswijze. De vraagstukken rond fokkerij en voortplantingstechnieken blijven ook in 2016 actueel. Dit vormt voor de Raad aanleiding om deze actualisatie uit te brengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.