Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 498894
Title Ruimte in regels voor natuur en biodiversiteit : een inventarisatie van knelpunten voor innovatieve ondernemers
Author(s) Burg, S.W.K. van den; Borgstein, M.H.; Bogaardt, M.J.; Kistenkas, F.H.
Source LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-158) - ISBN 9789086157310 - 29 p.
Department(s) LEI Green Economy and Landuse
WASS
Forest and Nature Conservation Policy
Alterra - Nature and society
Public Administration and Policy
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract In de Natuurvisie schetst het kabinet zijn visie op de toekomst van natuurbescherming in Nederland.
Daarin is nadrukkelijk aandacht voor natuurcombinaties en een grotere rol voor ondernemerschap. Uit
ervaringen met het programma Ruimte In Regels blijkt dat ondernemers vaak knelpunten in wet- en
regelgeving ondervinden die innovatie in hun bedrijfsvoering en business model in de weg staan. De in
dit rapport weergeven inventarisatie van LEI Wageningen UR bevestigt dat ook ondernemers die willen
investeren in natuur en biodiversiteit knelpunten tegenkomen. Voor belemmeringen die nog niet
worden aangepakt zal EZ samen met de betrokken actoren (ondernemers, medeoverheden) zoeken
naar werkbare oplossingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.