Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 498943
Title Vermindering discards door netinnovatie in de Noorse kreeft visserij
Author(s) Molenaar, P.; Steenbergen, J.; Glorius, S.T.; Dammers, M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C027/16) - 119 p.
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) discards - visserij - nephrops norvegicus - innovaties - vistuig - fisheries - innovations - fishing gear
Categories Fisheries
Abstract Dit rapport beschrijft de testen die zijn uitgevoerd binnen het project ‘Sectorale en Ketenintegrale aanpak Langoustines’ in de periode april 2014 – december 2015 dat was gericht op het verminderen van discards binnen de visserij op Noorse kreeft (Nephrops norvegicus). Het project is een initiatief van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) en maakte onderdeel uit van breder programma waarin de sector zich voorbereid op de aanlandplicht. De aanlandplicht, als onderdeel van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid, is sinds 2015 van kracht en houdt in dat maatse en ondermaatse vissen en schaaldieren van soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden niet meer in zee terug mogen worden gezet. Discards in de visserij op Noorse kreeft bestaan o.a. uit kleine Noorse kreeft, schar (Limanda limanda) en ondermaatse schol (Pleuronectes platessa).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.