Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 498953
Title KringloopToets : handleiding versie 1.0
Author(s) Vellinga, Th.V.; Leenstra, F.R.; Neeteson, J.J.; Rutgers, Michiel; Schroder, J.J.; Vries, W. de
Source Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Wageningen 911) - 48 p.
Department(s) LR - Veehouderij en omgeving
WIAS
CS Corporate Education, Research & InnovationCorporate Education, Research & Innovation
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Alterra - Sustainable soil management
Environmental Systems Analysis Group
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract De handleiding beschrijft een gestructureerde werkwijze om maatregelen op het vlak van plantaardige en dierlijke productie en humane voeding kwalitatief te toetsen op hun effect op het sluiten van de mineralenkringloop. Het hoofddoel van de KringloopToets is het verschaffen van inzicht in: 1) de effectiviteit van een maatregel, 2) de baten en lasten (zowel met betrekking tot andere milieuthema’s als financieel) en 3) handelingsperspectief en handhavingsmogelijkheden.
De toets biedt daarmee feitelijke en objectieve input voor een politieke, maatschappelijke en/of bedrijfsmatige afweging voor de keuze van maatregelen en handelingsperspectief
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.