Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 499085
Title Houden van varkens met een intacte staart : invulling van stap 1 van de Verklaring van Dalfsen:demonstratieproject, praktijknetwerk en internationale samenwerking
Author(s) Peet, G.F.V. van der; Kluivers-Poodt, M.; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M.; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P.; Ursinus, W.W.; Bolhuis, J.E.
Source Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 939) - 64 p.
Department(s) LR - Veehouderij en omgeving
LR - Animal Behaviour & Welfare
LR - PRC Sterksel
LR - Animal Nutrition
WIAS
Adaptation Physiology
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) varkens - staart - couperen van de staart - staartbijten - dierenwelzijn - dierverzorging - varkenshouderij - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dierlijke productie - pigs - tail - docking - tail biting - animal welfare - care of animals - pig farming - animal behaviour - animal housing - animal health - animal production
Categories Pigs / Animal Housing, Management and Care
Abstract Op VIC Sterksel is een demonstratie uitgevoerd gericht op de vraag of het mogelijk is varkens te houden met intacte staart in voor de praktijk gangbare huisvesting. Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd in het houden van varkens met intacte staart, maar laat ook zien dat het staartbijten tot aan het eind van het traject niet volledig controleerbaar is. De ervaringen en resultaten uit het demonstratieproject en specifiek de leerpunten van de dierverzorgers worden gebruikt in het praktijknetwerk. In het netwerk zijn varkenshouders samen aan de slag gegaan in de zoektocht naar vermindering van bijtgedrag. De resultaten van de demonstratie, het netwerk en ook de internationale samenwerking in de aanpak van het staartbijten zijn in dit rapport beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.