Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 499429
Title Ontwikkeling teeltsystemen op basis van led
Author(s) Dieleman, J.A.
Source Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie (2015)10. - ISSN 1878-8408 - p. 38 - 40.
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - tomaten - duurzaamheid (sustainability) - fossiele energie - kooldioxide - energiegebruik - led lampen - landbouwkundig onderzoek - meetinstrumenten - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - tomatoes - sustainability - fossil energy - carbon dioxide - energy consumption - led lamps - agricultural research - indicating instruments
Categories Horticulture / Cropping Systems
Abstract De glastuinbouwsector is een miljarden business en daardoor van grote economische waarde. Keerzijde is dat de sector veel fossiele energie gebruikt, waarbij grote hoeveelheden CO2 worden uitgestoten. Duurzaamheid komt daardoor steeds nadrukkelijker op de agenda van de tuinbouw te staan. Een belangrijke stap in het verlagen van de CO2 voetafdruk van belichte teeltsystemen kan de toepassing van led zijn in plaats van de huidige standaard SON-T belichting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.