Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 499586
Title Prof. Liesje Mommer over groei en overlevingskansen bij planten
Author(s) Mommer, L.
Source Wageningen UR
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
PE&RC
Publication type Sound recording (professional)
Publication year 2016
Keyword(s) biodiversiteit - plantenecologie - landbouwkundig onderzoek - plantenontwikkeling - openbare redes - microbiële interacties - grondvegetatie - wortels - planteninteractie - biodiversity - plant ecology - agricultural research - plant development - public speeches - microbial interactions - ground vegetation - roots - plant interaction
Categories Biodiversity
Abstract Planten jutten elkaar op. Verschillende gewassen die samen een vegetatie vormen, groeien beter dan wanneer er maar één soort groeit. Maar hoe werkt dat? Welke processen onder de grond zorgen ervoor dat deze gewassen samen beter groeien? Prof. Liesje Mommer licht een tip van de sluier op tijdens haar inaugurele rede als persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.