Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 500998
Title Gaat het goed komen met het agrarisch natuurbeheer?
Author(s) Melman, Dick
Source Gaat het goed komen met het agrarisch natuurbeheer?, Landwerk, 2015-05-01, Rob Janmaat
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Media appearance
Publication year 2015
Abstract

Over enkele maanden treedt het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer in
werking. Aanleiding was de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
die in 2013 de nodige vraagtekens zette bij de effectiviteit van het
agrarisch natuurbeheer. Tegelijkertijd werd in het kader van de hervorming
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ervaring opgedaan met nieuwe
organisatievormen voor agrarisch natuurbeheer. Een geschikt moment om een
nieuwe route in te slaan met meer verantwoordelijkheid voor de agrariërs en
samenwerking met andere gebiedspartijen. Als het goed is zijn de collectieven
klaar met hun gebiedsaanvragen. Een mooi moment dus voor Landwerk om
een rondje langs de velden te maken: luiden de nieuwe gebiedsaanvragen een
nieuwe lente in voor het agrarisch natuurbeheer? Interview met Dick Melman: er is nog niet veel te zeggen.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.