Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 501043
Title Kritiek op schemercolleges
Author(s) Vaandrager, Lenneke
Source Kritiek op schemercolleges, Resource, Wageningen, 2015-10-15, Roelof Kleis, https://resource.wur.nl/nl/organisatie/show/Kritiek-op-schemercolleges.htm
Department(s) WASS
Health and Society
Publication type Media appearance
Publication year 2015
Abstract

Colleges in de vroege avond betekent ook een aanslag op het sociale leven van het ondersteunend personeel. Studenten staan daarom niet alleen in hun afkeer van avondcolleges.

Dat bleek tijdens de bijeenkomst ‘24/7-education’ die het medezeggenschapsorgaan WUR-Council vandaag hield tijdens de lunch. In een zaal van Orion staken enkele tientallen medewerkers en studenten de koppen bij elkaar om te brainstormen over wat te doen tegen werkstress. Onder leiding van Lenneke Vaandrager, docent bij Gezondheid en Maatschappij, werd een kleine workshop doorlopen.

Werkstress is niet per definitie slecht, hield Vaandrager haar gehoor voor. Stress zorgt voor adrenaline en dat heb je nodig om te presteren. Maar teveel stress fnuikt het werkplezier, de productie en uiteindelijk de gezondheid. Wat kun je zelf doen tegen stress en voor meer
werkplezier, wat kun je voor je collega’s doen en wat kan de organisatie veranderen?

Die vragen leverden een keur aan suggesties op. Meer autonomie op de werkvloer blijkt veelgevraagd. Zorg voor afwisselend werk en neem zelf de touwtjes in handen. Verlos je van sociale druk: je hóeft niet elke middag samen met je collega’s te lunchen. Flexibele werktijden en realistische verwachtingen scoren ook goed. Toon waardering voor elkaars werk en doe eens iets leuks samen.

De discussie concentreerde zich op de mogelijke invoering van colleges in de vroege avonduren. De aanwezigen studenten zijn tegen. Maar ook het ondersteunend personeel volgt de ontwikkeling met argusogen. Latere lestijden raakt ook hen. De WUR-Council
sluist alle suggesties door naar de Raad van Bestuur.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.