Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 501062
Title 'Extra regels zorgen ook voor schaalvergroting' : landbouwbeleid in spagaat
Author(s) Poppe, Krijn
Source 'Extra regels zorgen ook voor schaalvergroting' : landbouwbeleid in spagaat, Vork 2(2015)4 p. 44-49, 2015-12-01, Reinout Burgers, http://edepot.wur.nl/370486
Department(s) LEI Programmamanagement
Publication type Media appearance
Publication year 2015
Keyword(s) market competition - sustainable agriculture - sustainable animal husbandry - agricultural policy - animal welfare - food safety - agricultural economics - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing
Categories Agricultural Policy / Agricultural Economics (General)
Abstract

Aan de ene kant streeft Nederland naar een vrije wereldmarkt, waarbij concurrentie op kostprijs een belangrijke factor is. Dus zoveel mogelijk produceren voor zo weinig mogelijk geld. Aan de andere kant wil de maatschappij een landbouw gebaseerd op duurzaamheid, diervriendelijkheid en voedselveiligheid met veel ruimte voor gezinsbedrijven. Een spagaat waar het landbouwbeleid nog niet uit is. Wel constateert Reinout Burgers dat met het rechtser worden van maatschappij en politiek het beleid steeds meer in liberale richting beweegt, een beweging die – paradoxaal genoeg – juist versterkt wordt door extra regels voor duurzaamheid en diervriendelijkheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.