Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 501078
Title Van Os lector Duurzaam Bodembeheer
Author(s) Os, Gera van
Source Van Os lector Duurzaam Bodembeheer, 2014-11-28, Jorg Tönjes, http://www.akkerwijzer.nl/aardappelen/nieuws/6684/van-os-lector-duurzaam-bodembeheer
Department(s) PPO BBF Team Lisse
Publication type Media appearance
Publication year 2014
Abstract

Gera van Os is per 1 januari 2015 benoemd tot lector Duurzaam Bodembeheer bij CAH Vilentum Dronten. Dat meldt de onderwijsinstelling van de Aeres Groep. Van Os combineert haar functie met haar werk voor Wageningen Universiteit en Research.

Economisch gebruik met oog voor de waarde van de bodem voor natuur, milieu, waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens komen samen in het nieuwe lectoraat. Benutting van natuurlijke biodiversiteit, gebruik van reststromen (bio-based), en combinaties met high-tech toepassingen (geo-ICT, sensor en precisietechnieken) dragen hieraan bij, zegt de hogeschool in Dronten.

Kennis naar het onderwijs

Gera van Os is momenteel senior onderzoeker Plant- en Bodemgezondheid bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Naast haar inhoudelijke expertise heeft zij veel ervaring met kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs en met advisering over samenwerkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven rond innovatievraagstukken.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.