Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 501242
Title Focus op techniek belemmert brede acceptatie pulskor
Author(s) Kraan, Marloes
Source Focus op techniek belemmert brede acceptatie pulskor, Persbericht, 2016-02-04, http://edepot.wur.nl/410536
Department(s) IMARES
IMARES Onderzoeksformatie
Publication type Media appearance
Publication year 2016
Abstract

Met een reconstructie van de introductie van de pulskor voor visserij op de Noordzee laten onderzoekers van Wageningen UR zien hoe de acceptatie van nieuwe visserijtechnieken vraagt om gedetailleerd ecologisch en technisch onderzoek. Tegelijkertijd echter is een goed begrip nodig van de sociale context waarbinnen de visserij opereert. Hun onderzoek is 1 februari gepubliceerd in de ICES Journal of Marine Science.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.