Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 502421
Title Zandsuppletie in de Leuvenumse beek: monitoring van de fysische en biologische effecten 2014-2015
Author(s) Verdonschot, R.C.M.; Dekkers, T.B.M.; Besse-Lototskaya, A.A.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789462577886 - 51 p.
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) zandsuppletie - zand - waterlopen - macrofauna - gelderland - sand suppletion - sand - streams
Categories Nature Management (General)
Abstract In 2014-2105 zijn de fysische en biologische korte-termijn-effecten van het herhaaldelijk suppleren van zand op een drietal locaties in de Leuvenumse beek onderzocht. Er is gekeken naar de mate van ophoging en verspoeling van het ingebrachte zand, de interactie tussen het zand en houtpakketten, de consequenties van depositie van organisch materiaal als gevolg van verstuwing van de beek en tenslotte naar de effecten op de macrofauna.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.