Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 502475
Title Betekenis van groene burgerinitiatieven voor het natuurbeleid in Nederland
Author(s) Buijs, A.E.; Dam, R.I. van; Mattijssen, Thomas
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 44) - 8 p.
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
Alterra - Biodiversity and policy
WASS
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2015
Keyword(s) natuurbeleid - natuurbescherming - participatie - burgers - natuur - nederland - nature conservation policy - nature conservation - participation - citizens - nature - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract De Rijksnatuurvisie en het Natuurpact met provincies benadrukken het belang van de vermaatschappelijking van het natuurbeleid. Burgers die via groene burgerinitiatieven het heft in eigen hand nemen, worden daarbij als één van de
kansen benoemd om ‘de natuur terug te leggen in de handen van mensen’. Op basis van een analyse van 264 initiatieven, opgedeeld in tien ideaaltypische vormen van groene burgerinitiatieven beschrijven we in deze paper de ecologische,
sociale en institutionele kracht van deze initiatieven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.