Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 503515
Title Natuurinclusief ondernemen: Van koplopers naar mainstreaming?
Author(s) Smits, M.J.W.; Heide, C.M. van der; Dagevos, H.; Selnes, T.; Goossen, C.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 63) - 78 p.
Department(s) WOT Natuur & Milieu
LEI Green Economy and Landuse
LEI Consumer and Chain
WASS
Alterra - Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) Rijksnatuurvisie, natuurinclusief ondernemen, natuurvriendelijke bedrijven, marketingtheorie, - ondernemerschap - natuurbeheer - natuurbeleid - marketing - natuur - participatie - biologische landbouw - entrepreneurship - nature management - nature conservation policy - nature - participation - organic farming
Categories Nature Management (General)
Abstract In de Rijksnatuurvisie is een belangrijke rol weggelegd voor particulier initiatief in het natuurbeleid, met name voor bedrijven. Hiervoor wordt de term ‘natuurinclusief ondernemen’ geïntroduceerd. In de praktijk zien we daadwerkelijk steeds meer ondernemers die natuur meenemen in hun businesscase. Anderzijds zijn er ook talrijke ondernemers die deze stap (nog) niet hebben gemaakt. Om de ambitie zoals beschreven in de Rijksnatuurvisie waar te maken, is het nodig dat er een breed gedragen visie ontstaat bij bedrijven dat natuurvriendelijk ondernemerschap de toekomst heeft. Dit noemen we mainstreaming. Maar hoe realistisch is de verwachting dat een groot deel van de bedrijven deze omslag naar natuurvriendelijk ondernemen maakt de komende periode? Dit rapport geeft een reflectie op de ambities zoals beschreven in de Rijksnatuurvisie voor een transitie naar een natuurinclusieve economie, en met name de verwachtingen voor natuurinclusief handelen door ondernemers. Daarbij focussen we op enkele sectoren met veel grond, te
weten de (biologische) landbouw, de recreatiesector en het particulier landgoedbezit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.