Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 503580
Title Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
Author(s) Gerritsen, A.L.; Kamphorst, D.A.; Bouwma, I.M.; Coninx, I.; Nieuwenhuizen, W.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 32 (2015)1. - ISSN 0169-6300 - p. 17 - 23.
Department(s) Alterra - Regional development and spatial use
Alterra - Biodiversity and policy
Publication type Article in professional journal
Publication year 2015
Keyword(s) landscape management - nature management - nature conservation policy - policy evaluation - networking - decentralization - landschapsbeheer - natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - netwerken (activiteit) - decentralisatie
Categories Nature Management (General)
Abstract Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk framing, ontwerp en management en door terug te treden - de netwerken heeft kunnen veranderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.