Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 503751
Title De literatuur over Nederlandse aquatische macrofauna tot 1983
Author(s) Mol, A.W.M.
Source Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-rapport nr. 85/21) - 175
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) macrofauna - waterdieren - zoetwaterdieren - gewervelde dieren - literatuur - nederland - aquatic animals - freshwater animals - vertebrates - literature - netherlands
Categories Aquatic Ecology
Abstract In dit rapport wordt een overzicht gegeven van alle op Nederlandse wateren betrekking hebbende publikaties en rapporten, waarin ongewervelde zoetwaterdieren (macrofauna) vermeld zijn. Het rapport vormt de schriftelijke vastlegging van databestanden die op het Rijksinstituut voor Natuurbeheer zijn opgeslagen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.