Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 503883
Title Blauwe groei: duurzame bedrijvigheid opde Noordzee : perspectieven uit een scenarioanalyse
Author(s) Burg, S.W.K. van den; Bolman, B.C.; Borgstein, M.H.; Valk, O.M.C. van der; Vos, B.I. de; Selnes, T.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-017) - 25 p.
Department(s) LEI Green Economy and Landuse
LEI Innovation, Risk and Information Management
LEI Consumer and Chain
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) energievoorraden - duurzame energie - aquacultuur - noordzee - toerisme - natuurbescherming - milieubeleid - beleid - regelingen - energy resources - sustainable energy - aquaculture - north sea - tourism - nature conservation - environmental policy - policy - regulations
Categories Environmental Policy
Abstract Door een groeiend belang van nieuwe maritieme sectoren neemt de bestuurlijke drukte op zee toe. In dit project is een kwalitatieve scenarioanalyse uitgevoerd om te beschrijven hoe de gebeurtenissen zich in de toekomst kunnen ontvouwen, om risico’s te identificeren en om zo beslissers in staat te stellen over verschillende ontwikkelrichtingen te oordelen. De ontwikkelingen in de sectoren energie, aquacultuur en toerisme zijn ook van invloed op de (on)mogelijkheden voor natuurbeleid op zee. De mariene natuur zal zich moeten schikken naar deze ontwikkelingen. De trend van wet- en regelgeving voor individuele sectoren naar een meer geïntegreerde aanpak van alle sectoren, inclusief natuurbescherming, zet zich door.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.