Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 504035
Title Scenarioberekeningen stikstof emissie voor Phalaenopsis
Author(s) Kromwijk, J.A.M.
Source Gewas: potorchidee 2014 (2014)september. - 1 p.
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Abstract Uit de berekeningen blijkt dat door te gaan recirculeren voldaan kan worden aan de emissienormen. Van groot belang is wat de (schade)grenswaarde voor Natrium is voor het moment van lozen. Voor potorchideeën is nog niet bekend bij welke natriumgehalten negatieve effecten optreden. In de scenarioberekening is gerekend met een grenswaarde van 1, 2 en 4 mmol/l natrium, hetgeen respectievelijk 170, 47 en 36 kg stikstof/ha/jaar aan emissie geeft. De stikstof emissie neemt af als het Na-gehalte in het gietwater afneemt. Dit geeft aan dat tevens gestreefd moet worden naar gietwater met een zo goed mogelijke kwaliteit (natrium = 0,1 mmol Na/l). Een groter bassin zorgt ervoor dat regenwater efficiënter gebruikt wordt en minder (duur) osmosewater nodig is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.