Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 504074
Title Literatuuroverzicht dat betrekking heeft op binnen het Nederlandse watergebied aangetroffen algen en enige groepen van fyto- en zoomicro-organismen
Author(s) Dresscher, T.G.N.
Source S.l. : Dresscher - 91
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1977
Keyword(s) algen - bibliografieën - biocenose - nederland - protozoa - aquatische ecosystemen - hydrobiologie - algae - bibliographies - biocoenosis - netherlands - aquatic ecosystems - hydrobiology
Categories Algae
Abstract Dit tot het jaar 1976 reikend overzicht is samengesteld ten dienste van hen, die de hydrobiologie uit hoofde van hun beroep of uit belangstelling voor dit deel der biologie beoefenen. Het omvat zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde gegevens. Bovendien zijn van de genoemde organismen enige in de Nederlandse taal gestelde populaire beschrijvingen opgenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.