Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 504124
Title Milieu dossier : de (on)schatbare waarde van natuurlijk kapitaal
Author(s) Ruijs, Arjan; Heide, C.M. van der
Source Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 22 (2016)3. - ISSN 1873-5436 - p. 36 - 40.
Department(s) LEI Green Economy and Landuse
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2016
Abstract Het bepalen van de juiste waarde van natuurlijk kapitaal is een moeilijke aangelegenheid. Waarderingsstudies geven natuurbeleidsmakers economische argumenten om natuur te beschermen tegen verstorende invloeden vanuit de maatschappij. Veel minder aandacht is er vooralsnog voor natuurwaardering ten behoeve van een duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Voorgestelde investeringsbeslissingen en beleidsmaatregelen hebben nog vaak een blinde vlek voor de mogelijkheden die natuurlijk kapitaal biedt bij het oplossen van maatschappelijke opgaves. Natuurwaardering kan hier verandering in brengen. Deze benaderingswijze maakt zichtbaar hoe benutting van natuur een verbindend concept kan zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.