Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 504145
Title Het Kaaskenswater en het natuurwetenschappelijk belang van typelocaliteiten
Author(s) Butot, L.J.M.
Source Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer - 11
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1977
Keyword(s) gastropoda - laboratoriumdieren - laboratoriummethoden - nederland - naaktslakken - huisjesslakken - technieken - laboratory animals - laboratory methods - netherlands - slugs - snails - techniques
Categories Mollusca
Abstract Het Kaaskenswater is van grote wetenschappelijke betekenis daar het de typelocalitéit is van de slakkesoort Hydrobia stagnorum. Daar slechts weinigen bekend zijn met de betekenis die aan typelocaliteiten moet worden toegekend was het noodzakelijk daaraan in het rapport een vrij uitvoerige beschouwing te wijden. Tevens zijn de andere thans in Nederland bekende typelocaliteiten van slakkesoorten beschreven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.