Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 504226
Title Glastuinbouw in de gemeente Eemsmond : effecten voor de werkgelegenheid
Author(s) Vermeulen, Peter
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw - 21 p.
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Algemeen
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landbouwontwikkeling - kansen op werk - werkgelegenheid - arbeid (werk) - landbouw - glastuinbouw - groningen - agricultural development - employment opportunities - employment - labour - agriculture - greenhouse horticulture
Categories Labour Economics / Arable Farming / Horticulture
Abstract De gemeente Eemsmond en de provincie Groningen hebben vergaande plannen om een glastuinbouwgebied in te richten ten zuiden van de Eemshaven. De komst van glastuinbouw heeft grote invloed op de werkgelegenheid in dit van huis uit agrarisch gebied. Tegen deze achtergrond heeft de provincie Groningen opdracht gegeven voor een studie om de effecten op de werkgelegenheid in kaart te brengen. De komst van glastuinbouw in de gemeente Eemsmond geeft een grote toename in de werkgelegenheid. Wordt 460 ha akkerbouw vervangen door 230 ha glastuinbouw, dan zal de werkgelegenheid op de productiebedrijven toenemen. Op de productiebedrijven is er in de akkerbouwsituatie voor 10 tot 15 manjaar en in de glastuinbouw voor 1380 manjaar werk. In de ontwikkelfase levert de bouw van kassen bij een volloop van 10 jaar in die periode voor 50 manjaar werk op. Daar komt in de ontwikkelingsfase de werkgelegenheid voor de aanleg van wegen, gas, elektriciteit en waterleidingen en verdere inrichting van het gebied nog bij. Naast deze directe werkgelegenheid levert vervanging en onderhoud van de kassen en de overslag en het groeperen van producten voor de export een bijdrage aan de werkgelegenheid. Als de export door regionale exporteurs wordt opgepakt kan dit een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.