Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 504372
Title Voorlopig rapport over de veranderingen van de visfauna in het waterschap Vollenhove sinds 1920
Author(s) Peeters, J.C.H.
Source Leersum : RIN
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1971
Keyword(s) dieren - biogeografie - schade - destructie - ecologisch evenwicht - fauna - vissen - mortaliteit - populatiedichtheid - populatie-ecologie - populatiegroei - nederland - natuur - overijssel - animals - biogeography - damage - destruction - ecological balance - fishes - mortality - population density - population ecology - population growth - netherlands - nature
Abstract Onderzoek naar de invloed van de watervervuiling op de visfauna.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.