Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 504425
Title Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen
Author(s) Peerdeman, M.P.
Source Leersum : RIN - 110
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1976
Keyword(s) dieren - gegevens verzamelen - verspreiding - entomologie - schatting - insecten - meting - mortaliteit - populatiedichtheid - populatie-ecologie - populatiegroei - registreren - nederland - diergemeenschappen - articulata - gelderland - veluwe - animals - data collection - dispersal - entomology - estimation - insects - measurement - mortality - population density - population ecology - population growth - recording - netherlands - animal communities
Categories Insecta
Abstract Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.