Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 504473
Title Verslag van een reis naar Brussel voor het deelnemen aan het VIIIste Internationaal Congres der Landbouwverwerkende Industrie (9-15 Juli 1950)
Author(s) Bosch, S.; Deijs, W.B.; Sprenger, J.J.I.
Source Wageningen : Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (Gestencilde mededelingen / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek jrg. 1950, nr. 10) - 9 p.
Department(s) Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
Publication type Research report
Publication year 1950
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.