Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 504503
Title Verslag van het grondwaterstandsproefveld U 843 over de jaren 1952, 1953 en 1954
Author(s) Minderhoud, J.W.; Boer, H. de; Dijk, H. van; Hoorn, J.W. van; Schuurman, J.J.
Source Wageningen : Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (Intern rapport / Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek nr. 6) - 15
Department(s) Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
Publication type Research report
Publication year 1955
Keyword(s) grondwaterstand - grondwaterspiegel - veenweiden - graslanden - proefboerderijen - proefvelden - grassen - agrohydrologie - groundwater level - water table - peat grasslands - grasslands - experimental farms - experimental plots - grasses - agrohydrology
Categories Groundwater Hydrology
Abstract Het grondwaterstandsproefveld U 843, dat een van de "belangrijkste onderdelen van de in 1950 gestichte Proef "boerderij te Zegveld vormt, heeft ten doel gegevens te verkrijgen omtrent de vraag, welke gedurende zomer en winter voor veengrasland de gunstigste grondwaterstand is, en wat het gunstigste tijdstip is van het instellen van het zomerpeil en het winterpeil. Hiertoe .is. op dit proefveld een aantal grondwaterstandsvarianten ingesteld (zie tabel 1) en wordt nagegaan, hoe de grasmat (productie, botanische en chemische samenstelling, beworteling) en de grond (structuur, klink) hierop reageren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.