Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 505126
Title Netwerkevalutie in riviersystemen : netwerkmodellen voor de doelsoorten van de Zandmaas en procedure voor het bepalen van vuistregels voor ruimtelijke inrichting
Author(s) Foppen, Ruud; Sluis, Theo van der; Verdonschot, Piet; Hoek, Tjeerd-Harm van der
Source Wageningen : IBN-DLO - 55 p.
Department(s) Institute for Forestry and Nature Research
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1996
Abstract In dit rapport wordt voor 17 doelsoorten van de Zandmaas een ecologisch profiel beschreven. Doel hiervan was om te komen tot een aantal vrij simpele rekenregels waarmee voor deze soorten de netwerkfunctie geëvalueerd kan worden. Voor iedere soort wordt een aantal regels geformuleerd waarmee aan de hand van de ecotopenbeschrijving van het studiegebied (in dit geval de Zandmaas) de hoeveelheid en de ruimtelijke ligging van het habitat kan worden bepaald. Vervolgens kan met behulp van een kennissysteem (LARCH) worden bepaald waar zich netwerken en daarbinnen kernpopulaties bevinden. Deze informatie wederom wordt in een tweede stap getoetst aan normen voor duurzaamheid en tenslotte kan een graadmeter worden berekend voor de netwerkfunctie: de zogenaamde stapsteenfunctie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.