Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 505421
Title Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting
Author(s) Kromwijk, Arca; Blok, Chris
Source Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting, Onder Glas 13(2015)4 , p.18-19, 2016-04-30, Jan van Staalduinen, http://edepot.wur.nl/385088
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid Bodem en Water
WUR GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Media appearance
Publication year 2016
Keyword(s) horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - phalaenopsis - recirculating systems - cropping systems - nutrients - crop production - urea - sodium - zinc - crop growth stage - agricultural research
Categories Horticulture / Cultivation, Cultural Methods / Ornamental Plants
Abstract

De teelt van phalaenopsis is in de afgelopen vijftien jaar zo sterk veranderd, dat de praktijk niet goed meer uit de voeten kon met de voedingsschema’s uit de jaren negentig. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom nieuwe schema’s ontwikkeld, die inmiddels op grote schaal toepassing vinden. Het gaat om schema’s voor opkweek (vegetatief) en afkweek (generatief) in bedrijfssituaties met en zonder recirculatie.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.