Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 505808
Title Pilotproef algengroei op geïnundeerd perceel : Onderzoek op een praktijkbedrijf in de Wieringermeer naar de mogelijkheden om algen te kweken op perceel dat in zomer en najaar wordt geïnundeerd ter bestrijding van schadelijke aaltjes
Author(s) Hoek, H.; Weide, R.Y. van der
Source Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (PPO 709) - 25 p.
Department(s) PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Team Acrres
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) algenteelt - biomassa productie - inundatie - gewasbescherming - proefprojecten - veldproeven - akkerbouw - biobased economy - algae culture - biomass production - flooding - plant protection - pilot projects - field tests - arable farming
Categories Algae
Abstract Maatschap Hoorsman uit Wieringerwerf heeft enkele jaren ervaring met inundatie van percelen ter bestrijding van (aardappelcyste)aaltjes, waarbij wordt geïnundeerd met water uit het IJsselmeer. Daarbij was het opgevallen dat gedurende het seizoen in het inundatie water algengroei kan ontstaan. Algen kunnen eventueel geoogst worden en zouden daarna wellicht kunnen dienen als veevoer of als bron van andere producten. In een kleine pilotproef is in 2015 op een geïnundeerd perceel van Hoornsman nagegaan of er in het inundatie water substantiële algengroei plaatsvind en om welke algen het gaat. Daarbij zijn de van nature aanwezige algensoorten aangevuld (“aangeënt”) met algensuspensie van Chlorella spp. die op het PPO-agv is gekweekt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.