Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 505987
Title Boseigendom in Twente en Salland : resultaten van een enquête onder kleine boseigenaren in Twente en Salland
Author(s) Clerkx, A.P.P.M.; Hengeveld, G.M.; Schelhaas, M.; Helmink, A.T.F.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2731) - 57 p.
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Forest and Nature Conservation Policy
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) bossen - bosbezit - bosbedrijfsvoering - biomassa - opbrengsten - salland - twente - forests - forest ownership - forest management - biomass - yields
Categories Forest Management
Abstract In de regio Twente/Salland is onderzoek uitgevoerd naar het boseigendom en motivatie van boseigenaren. Alle eigenaren met bosbezit van ten minste 0,5 ha hebben een enquête ontvangen met persoonlijke vragen over de eigenaar, het eigendom, beheer en oogst. Daarnaast is gekeken hoe gevoelig de eigenaren zijn voor verschillende strategieën die gericht zijn op vergroting van de houten biomassaoogst uit hun bos. Met deze antwoorden is voor de regio een indeling in eigenaarsgroepen gemaakt. Voor elke groep is een schatting gemaakt van het effect van de mobilisatiestrategieën en de hoeveelheid extra te mobiliseren hout.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.