Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 506105
Title Effect van diepe vooroeversuppletie bij Callantsoog op de benthosgemeenschap : resultaat T0-bemonstering najaar 2015
Author(s) Wijsman, J.W.M.; Craeymeersch, J.A.M.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C058/16) - 43 p.
Department(s) IMARES Regiostation Yerseke
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) zandsuppletie - oevers - zee-organismen - mariene biologie - benthos - monitoring - sand suppletion - shores - marine organisms - marine biology
Categories Marine Ecology
Abstract Bij Callantsoog is er een diepe vooroeversuppletie voorzien van 1.6 miljoen m3. Doordat deze suppletie bij wijze van experiment dieper (ca -10 m NAP) wordt uitgevoerd dan reguliere vooroeversuppleties (-3 tot -8 meter NAP) is er een uitgebreid monitoringsprogramma opgesteld om het gedrag en de werking van de suppletie te volgen en ook de effecten op het bodemleven in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste T0 meting van het benthos die is uitgevoerd met de schaaf en de boxcorer in september 2015.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.