Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 506236
Title Microbiologische afbraakprocessen als saneringsmethode van met bestrijdingsmiddelen verontreinigde gronden : rapport in opdracht van de provincie Gelderland
Author(s) Doelman, P.; Fredrix, M.; Schmiermann, H.
Source Arnhem : RIN (RIN-rapport 87/10)
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1987
Keyword(s) bioremediëring - erosiebestrijding - microbiële afbraak - microbiologie - ontginning - volksgezondheidsbevordering - bodem - bodembescherming - sludge farming - bioremediation - erosion control - microbial degradation - microbiology - reclamation - sanitation - soil - soil conservation
Abstract Om de toepasbaarheid van microbiologische bodemsaneringstechnieken na te gaan met het oog op 3 locaties in Gelderland, die ernstig verontreinigd zijn met mengsels van bestrijdingsmiddelen, is een literatuurinventarisatie uitgevoerd. Voor alle aangetroffen verbindingen is in de literatuur gezocht naar gegevens over hun afbreekbaarheid dor bodemmicro-organismen en naar de milieu-omstandigheden, waaronder deze afbraak kan plaatsvinden. In de bijlagen is van 26 pesticiden gedetailleerde informatie gegeven omtrent wijze van afbraak/omzetting
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.