Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 506266
Title Enige aspecten van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van wateranalyses
Author(s) Diemont, W.H.; Bierling, J.
Source Arnhem : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (Rapport / Rijksinstituut voor Natuurbeheer no. 79/6) - 11
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1979
About Dit vergelijkend onderzoek is niet meer dan een oriëntatie en is beperkt van opzet. Het bemonsterde water dat aan verschillende laboratoria is aangeboden heeft betrekking op oligotrofe tot hypertrofe plassen; milieus die bij het RIN in onderzoek zijn. Het doel van het onderzoek is drieledig: 1. een vergelijking van de uitkomsten van verschillende laboratoria, inclusief de uitkomsten van een autoanalyzer, die bediend wordt door een niet-chemisch onderlegde operateur. 2. vervolgens wordt nader ingegaan op de bruikbaarheid van de Hach-test en van de autoanalyzer. 3. tenslotte is een ionenbalans opgesteld en zijn additieproeven gedaan om een inzicht te krijgen in de 'ware' betrouwbaarheid van wateranalyses.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.