Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 506413
Title Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2014
Author(s) Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.
Source Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2016-071) - ISBN 9789462578463 - 59 p.
Department(s) LEI Performance and Impact Agrosectors
LEI Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) bosbouweconomie - bosbouw - houtproductie - particuliere bosbouw - nederland - forest economics - forestry - timber production - private forestry - netherlands
Abstract Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2014. Hierbij gaat het om privaatrechtelijke boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de natuurbeschermingsorganisaties. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van 152 particuliere boseigenaren, verdeeld naar bedrijfsgrootte en regio. Vooral dankzij relatief hoge houtopbrengsten
hebben zij gemiddeld opnieuw een positief resultaat behaald: 39 euro per ha bos in 2014 tegenover 24 euro in 2013. Als bijzonder thema wordt ingegaan op de energiebalans van de bosbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.