Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 506517
Title Begrazing in de Mariapeel 1971-1985
Author(s) Oosterveld, P.; Slim, P.A.
Source Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer - 29 p.
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1986
Keyword(s) begrazing - geiten - begrazingsbeheer - begrazingsexperimenten - vegetatie - schapen - grazing - goats - grazing management - grazing experiments - vegetation - sheep
Categories Small Ruminants (Sheep and Goats) / Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract In het navolgende worden eerst de resultaten van het geitengraasbeheer nader onder de loupe genomen, vervolgens die van het inscharingsbeheer met runder met runderen aangestipt. In het slothoofdstuk wordt het gehele graasbeheer in de Mariapeel geevalueerd met beheersrichtlijnen voor een meer definitieve opzet in de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.