Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 506522
Title Memorandum met betrekking tot het beheer met Fjellkoeien in de Weerribben
Author(s) Oosterveld, P.
Source Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer - 11
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1978
Keyword(s) koeien - begrazing - begrazingsbeheer - noordwest-overijssel - weiden - vee - cows - grazing - grazing management - pastures - livestock
Categories Grassland Improvement / Cattle
Abstract In 1972, zijn door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer 5 drachtige Zweedse Fjellkoeien geimporteerd. De reden van deze import was om te kunnen onderzoeken in hoeverre een graasbeheer met deze lichte koeien een oplossing zou kunnen bieden tegen een niet gewenste volledige verbossing van voormalige open rietpercelen in het CRM reservaat de Weerribben. Dit omdat, na het geleidelijk uitvallen van de rietcultuur, het onmogelijk bleek op al deze meest drassige gronden door middel van een eigen maaibeheer de gewenste open ruimte in stand te houden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.