Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 506523
Title Referentieterrein Cranendonck, vegetatiekartering 1978 : (gem. Leende en gem. Maarheze)
Author(s) Knaap, W.O.
Source Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer - 15
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1978
Keyword(s) karteringen - vegetatiekartering - vegetatiemonitoring - begrazing - impact - surveys - vegetation mapping - vegetation monitoring - grazing
Categories Vegetation Research
Abstract In 1978 werd het referentieterrein Cranendonck, gelegen in de gemeenten Leende en Maarheeze, gekarteerd als herhaling van de kartering door Smit en Dubbelt in 1973. Doel hiervan is, om de veranderingen die in deze periode zijn opgetreden, te vergelijken met de vegetatieveranderingen in de Ponnyren in dezelfde periode (zie Boode en Nienhuis, 1976). Het refentieterrein is een heide- stuifzandgebied van 100 ha, gedeeltelijk begroeid met spontane bosopslag, vooral groven den. Het beheer bestaat hier uit nietsdoen. Vrijwel aangrenzend ligt Ponnyren, een door paarden begraasd terrein dat afgezien van een aantal akkers, eveneens bestaat uit heide, stuifzand en dennebos. In beide terreinen worden de vegetatieveranderingen vervolgd door periodieke karteringen. Deze kartering is hier een onderdeel van. Het is de opzet om: a. in beide terreinen de veranderingen in vegetatie na te gaan; b. deze veranderingen onderling te vergelijken; c. hieruit de invloed van de begrazing met paarden op de vegetatie te bepalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.