Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 506527
Title Landschapsecologisch onderzoek Strijper Aa, rapport no. 2 : de hydrologie van het Strijper Aa-gebied
Author(s) Kragt, F.J.
Source Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-rapport / Rijksinstituut voor Natuurbeheer 85) - 37
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) landschapsecologie - landschap - hydrologie - grondwater - oppervlaktewater - geomorfologie - chemische analyse - grondwaterstroming - landscape ecology - landscape - hydrology - groundwater - surface water - geomorphology - chemical analysis - groundwater flow
Categories Hydrology / Groundwater Hydrology
Abstract Het onderzoeksproject ''Strijper Aa'' beoogt een analyse te geven van de ecologische structuur van het landschap en de ruimtelijke relaties die zich tussen de onderdelen ervan afspelen. Deze analyse zou een grondslag moeten vormen voor een beheersvisie. In een serie deelrapporten worden verschillende componenten van het landschap besproken. Dit rapport behandelt de resultaten van het onderzoek aan grond- en oppervlaktewater. In latere rapporten worden relaties tussen eigenschappen van deze abiotische componenten met de vegetatie en fauna gelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.