Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 506914
Title Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data)
Author(s) Toorn, Linda; Klutman, W.A.J.; Hanhart-van den Brink, M.; Heijkers, J.; Bakel, J. van; Bastiaanssen, M.; Spijker, Maarten; Veldhuizen, A.A.
Source Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2016-20) - 57 p.
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
Publication type Research report
Publication year 2016
Keyword(s) waterbeheer - waterbergend vermogen - remote sensing - wateropslag - ondergrondse opslag - grondwaterstand - water management - water holding capacity - water storage - underground storage - groundwater level
Categories Water Management (General)
Abstract Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat hierbij om een combinatie van data van satellieten (over verdamping en bodemvocht), aangevuld met data uit het veld en data van hydrologische modellen. Het zo verkregen inzicht in de ‘vullingsgraad’ van de bodem biedt veel potentie voor het operationele waterbeheer, waaronder peilbeheer. De informatie kan als inhoudelijke basis worden gebruikt om projecten als Slim Watermanagement vorm te geven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.