Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 507002
Title Prof. Esther Turnhout over het gebruik van wetenschappelijke kennis in beleidsvorming
Author(s) Turnhout, E.
Source Wageningen UR
Department(s) WASS
Forest and Nature Conservation Policy
Publication type Sound recording (professional)
Publication year 2016
Abstract Wetenschappers willen graag dat hun kennis nuttig en bruikbaar is, bijvoorbeeld in beleid. Maar daarbij hoort ook dat wetenschappers verantwoording afleggen voor de keuzes die ze maken. Dit wordt onterecht niet gezien als een kerntaak voor wetenschap. Wetenschappers zouden zich meer moeten afvragen welke impact zij willen hebben en voor wie. Die boodschap gaf prof.dr. Esther Turnhout in haar inaugurele rede als persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University op donderdag 2 juni.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.