Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 507079
Title De rol van gezin en bedrijf bij de migratie van Nederlandse boerenkinderen tussen 1850 en 1940
Author(s) Mandemakers, K.; Moenkediek, Bastian; Kok, Jan
Source In: Familie en levenskansen in het verleden. / Puschmann, Paul, Paping, Richard, Matthijs, Koen, Leuven, België : Uitgeverij Acco - ISBN 9789462922587 - p. 25 - 56.
Department(s) Sociology of Consumption and Households
Publication type Peer reviewed book chapter
Publication year 2015
Abstract Deze bundel presenteert de resultaten van nieuw historisch onderzoek naar de invloed van familie op de levenskansen van individuen. Centraal staat de interactie tussen historische actoren en de demografische en socio-economische kenmerken van de families en huishoudens waarvan zij deel uitmaakten. De auteurs schenken hierbij telkens voldoende aandacht aan de bredere historische context.

Ook in het verleden speelde de gezins- en familiale context een sleutelrol in het dagelijkse leven. Naast opleidingsniveau, beroep en sociale status van beide ouders bepaalden de omvang en de samenstelling van de familie en het gezin in belangrijke mate de levenskansen van de kinderen. Enerzijds konden ouders van grote gezinnen minder geld en aandacht besteden aan elk kind apart, anderzijds konden kinderen uit zulke gezinnen in de loop van hun leven meer en vaker een beroep doen op broers, zussen, neven en nichten.

Dit boek biedt een antwoord op de vraag hoe de gezins- en familiale context zich in het verleden vertaalde in de opleiding, migratietrajecten, partnerkeuze en huwelijkskansen, vruchtbaarheid, gezondheid- en sterfterisico’s en carrièrekansen van kinderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.