Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 507309
Title Chemische biotamonitoring conform KRW : methodeontwikkeling en compliance-check 2014/2015
Author(s) Foekema, E.M.; Kotterman, M.J.J.; Hoek, M.
Source IMARES (Rapport / IMARES C082/16) - 91 p.
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Het onderzoek had de volgende doelen: 1. Opstellen van protocollen voor bemonstering, verwerking en analyse van vismonsters ten bate van chemische biotamonitoring, met onderbouwing van de keuzes die in deze protocollen zijn vastgelegd. 2. In praktijk toetsen en waar nodig aanpassen van de protocollen. 3. Bepalen van de gehalten van geselecteerde microverontreinigingen in het IJsselmeer, de Getijdenmaas, het Hollands Diep en het Ketelmeer van vier vissoorten die voldoende aanwezig zijn en representatief voor het milieu, en het toetsen van deze gehalten aan de biotanormen. De resultaten zijn vast gelegd in voorliggend rapport.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.