Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 507327
Title Voederwortelen : I. de indeling en de beschrijving van het in Nederland geteelde assortiment
Author(s) Wijbrans, J.R.
Source Euphytica 2 (1953)2. - ISSN 0014-2336 - p. 149 - 156.
DOI https://doi.org/10.1007/BF00038916
Department(s) Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen
Publication type Article in professional journal
Publication year 1953
Keyword(s) voedergewassen - akkerbouw - penen - beschrijvingen - landrassen - rassenlijsten - fodder crops - arable farming - carrots - descriptions - landraces - descriptive list of varieties
Categories Forage Crops
Abstract Het sortiment van de in Nederland verbouwde voederwortelen vertoont een veelheid van vormen. Er is getracht deze te ordenen in een aantal duidelijk omschreven typen. Ten dele zijn deze typen te beschouwen als het gemiddelde beeld van enige naverwante vormen, ten dele dekken zij bestaande vormen. Er komt nog materiaal in de handel, waaraan weinig kweekwerk is verricht en dat wegens geringe uniformiteit soms moeilijk tot een of ander type is te rekenen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.